Schiţele reprezintă suprafeţele în stadiu uscat al materialelor evidenţiind posibilele modificări volumetrice din procesul de eliminare a apei.

Nivelul de calitate Q1 reprezintă un nivel minim în baza căruia se asigură doar închiderea rostului.

Nivelurile de calitate Q2, Q3, Q4 reprezintă niveluri de calitate pentru suprafeţe cu cerinţe estetice şi au caracter de recomandări.
În situaţii concrete, în proiecte, se vor alege nivelurile de calitate necesare fiecărei suprafeţe plecând de la caracteristicile dorite pe care trebuie să le îndeplinească straturile finale (vizibile) de finisaj.

Finisajele recomandate pentru nivelurile de calitate inferioare pot fi folosite şi la cele superioare.

Nivelul de calitate Q4 poate fi îmbunătăţit prin aplicarea unui strat suplimentar de masă de şpaclu pe întreaga suprafaţă pentru satisfacerea exigenţelor speciale specificate în proiect, privind abaterile de planeitate.

Dacă în proiect nu sunt indicate niveluri de calitate, atunci se va admite ca referinţă nivelul de calitate Q2. Începând de la nivelul de calitate Q2 inclusiv, sunt garantați parametrii tehnici ai sistemului.

Situaţiile de mai sus sunt prezentate pentru îmbinările între canturile de fabrică AK-AK. Pentru situaţiile în care avem îmbinări între muchii drepte rezultate din tăiere sau îmbinări între muchii drepte cu muchii de fabrica AK, nivelurile de calitate Q1-Q4 se realizează în acelasi mod. În cazul muchiilor drepte rezultate din taiere, care se vor finisa cu chit de rost pe bază de ipsos la nivelul de calitate Q1, trebuie avute în vedere şanfrenarea şi amorsarea zonei de rost pentru fixarea prafului, reducerea absorbţiei şi stabilizarea suprafeţei. Operaţiunea de amorsare este necesară pentru reducerea riscului de apariţie a fisurilor.

Pentru detalii concrete despre modul de realizare cât și produsele utilizabile pentru realizarea fiecărui nivel de calitate consultați extrasul din catalogul Knauf Gips disponibil în format PDF.

Descarcă PDF